Garanties voor kwaliteitsondersteuning


 

Geïnspireerd door medische protocollen, certificeert het label onder meer de onco-expertise van de zorgverlener en zijn of haar luisterkwaliteit. Bovendien stellen wij hogen eisen aan vertrouwelijkheid en bedrijfsethiek.

 

Het label is noodzakelijk om de onco-expertise van zorgverleners te garanderen op vlak van :

  • kennis van kankerpathologieën,
  • bijwerkingen van behandelingen,
  • contra-indicaties,
  • en voorzorgsmaatregelen.

Daarnaast bevordert het label ook wederzijdse hulp en solidariteit tussen de cliënten enerzijds en de zorgverleners anderzijds.

Zoals u hieronder in onze deontologische code kunt lezen, doen wij al het nodige om de kwaliteit en de veiligheid van onze zorg te garanderen.

 

Download
Kwaliteitsondersteuning
DEONTOLOGISCHE CODE .pdf
Adobe Acrobat Document 96.2 KB